User Tools

Site Tools


pitanja_i_odgovori

2020.

- Zasta​ra utvrđivanja poreza na dohodak od iznajmljivanja (21.10.2020.)

- Podmirivanje troškova prehrane radnicima (21.10.2020.)

- Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (21.10.2020.)

- Porezna reforma 2020-2021 (19.10.2020.)

- Obveznici revizije za 2020. godinu (19.10.2020.)

- Obračun PDV-a za prijevoz stroja (19.10.2020.)

- Račun za izvršenu uslugu i ispostava fakture (19.10.2020.)

- Što donose nove porezne promjene u 2021. godini (19.10.2020.)

- Prikazivanje u obrascu PD za 2020. primjenih sredstava od HZZ-a kao potpora u uvjetima pandemije virusa Covid-19 (14.10.2020.)

- Elektroničko potpisivanje putnih naloga (14.10.2020.)

- Ovrhe kreću od 18. listopada 2020. (14.10.2020.)

- Pojednostavljene bilješke za mikro i male poduzetnike (14.10.2020.)

- Pregled mjera novčanih pomoći poslodavcima za očuvanje radnih mjesta do kraja 2020. godine (14.10.2020.)

- Donesen novi Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (14.10.2020.)

- Donacije uplaćene na račun Vlade RH (14.10.2020.)

- Samoposlužni uređaji - fiskalizacija (14.10.2020.)

- Paušalni obrt – predaja PO-SD obrasca (13.10.2020.)

- Zatvaranje obrta u 4 koraka! (13.10.2020.)

- Pozajmica vlasnika – može li paušalist sam sebi pozajmiti sredstva (01.10.2020.)

- Pismo namjere – što je i kako izgleda (01.10.2020.)

- Kako se zaposliti i ostati paušalist (01.10.2020.)

- Paušalni obrt i rodiljni te roditeljski dopust (01.10.2020.)

- Kako mogu doći do potvrde o radnom stažu radi prijave na natječaj za posao (30.09.2020.)

- Izdavanje potvrda A1 (mjerodavno zakonodavstvo/EU) (30.09.2020.)

- Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo (30.09.2020.)

- Radnici odbijaju primati platne liste mailom (30.09.2020.)

- Što učiniti u slučaju mobinga na radnom mjestu ili nezakonitog otkaza (30.09.2020.)

- Nova (treća) promjena u Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo (25.09.2020.)

- Neiskorišteni godišnji odmor – pravo na naknadu i ništetnost sporazuma o odricanju prava na godišnji odmor u svjetlu Zakona o radu i konvencije Međunarodne organizacije rada (25.09.2020.)

- Bolovanje radnika zbog određene mjere samoizolacije i bolovanje roditelja zbog djece koja su u samoizolaciji (25.09.2020.)

- Prestanak društva po skraćenom postupku (25.09.2020.)

- Nove izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama od 1. travnja 2020. godine (25.09.2020.)

- Prekid radnog odnosa nakon ispunjenja dobi za prestanak ugovora o radu po sili zakona (ex lege) – pravni i porezni aspekti isplate otpremnine (24.09.2020.)

- Sporazumni prestanak ugovora o radu (24.09.2020.)

- Kategorije radnika zaštićene od otkaza ugovora o radu (24.09.2020.)

- Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi OPZ-a (24.09.2020.)

- Potpora za očuvanje radnih mjesta pogođenih koronavirusom od 4.000 kuna po radniku za rujan-prosinac 2020. (23.09.2020.)

- Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike – rujan-prosinac 2020. (23.09.2020.)

- Čuvanje dokumentacije tvrtke (22.09.2020.)

- Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (22.09.2020.)

- Ulazak u sustav PDV-a tijekom godine (17.09.2020.)

- Izbor revizora kod neprofitnih organizacija (17.09.2020.)

- Ulaganje u nekretnine - naknadno mjerenje po fer vrijednosti (17.09.2020.)

- Evidentiranje primljenih sredstava HZZ-a kao potpora u uvjetima pandemije vurusa Covid-19 (16.09.2020.)

- Postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja od 1.1.2021. (16.09.2020.)

- Zapošljavanje kod korisnika državnog proračuna (16.09.2020.)

- Koji poduzetnici trebaju odabrati revizora za 2020. godinu (16.09.2020.)

- Konsolidacija financijskih izvještaja do 31.10.2020. (16.09.2020.)

- Potpore za očuvanje radnih mjesta se nastavljaju, početak prijava od idućeg tjedna (09.09.2020.)

- Kapitalni dobici fizičkih osoba i njihovo oporezivanje porezom na dohodak (08.09.2020.)

- Osnivanje udruge (07.09.2020.)

- STIPENDIJE VIŠE NE ULAZE U CENZUS OD 15.000,00 KN ZA KORIŠTENJE OSOBNOG ODBITKA (31.08.2020.)

- Neprekidno i nastavno bolovanje (31.08.2020.)

- ODLUKU O OTPISU SITNOG INVENTARA (31.08.2020.)

- Što je izmijenjeno u objavljenom Pravilniku o porezu na dohodak u odnosu na Prijedlog (31.08.2020.)

- Donacije i darovi dobara/usluga te darovi u novcu (28.08.2020.)

- Elektronička komunikacija sa sudovima (28.08.2020.)

- Iskoristite neoporezive isplate (28.08.2020.)

- Iznimni rokovi za javnu objavu godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu (28.08.2020.)

- Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike može se ostvariti i za kolovoz (28.08.2020.)

- Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim,jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom čija je djelatnost pogođena Koronavirusom (COVID – 19) (12.08.2020.)

- Minimalni tehnički uvjeti za prodaju putem interneta (12.08.2020.)

- Naknada troškova prijevoza na posao i s posla (11.08.2020.)

- Računaju li se subota i nedjelja u godišnji odmor (11.08.2020.)

- Fiskalizacija - Izdavanje računa (11.08.2020.)

- Dostava e-mail adrese sudskom registru i e-komunikacija sa sudovima (11.08.2020.)

- U kolovozu dospijevaju predujmovi za turističku članarinu i HGK (07.08.2020.)

- Upis e-adrese i pristup e-komunikaciji do 1. rujna (07.08.2020.)

- Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV)-turistička agencija koja posluje u tuđe ime i za tuđi račun pri čemu djeluje kao posrednik (30.07.2020.)

- Oporezivanje primitaka člana uprave koji nije u radnom odnosu (30.07.2020.)

- Primjena stope PDV-a (29.07.2020.)

- Otpis doprinosa i poreza za vrijeme trajanja mjera (29.07.2020.)

- Produžen je rok trajanja posebnih okolnosti kod ovrhe (29.07.2020.)

- Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2020. godine (29.07.2020.)

- Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu - Članak 18. (ZOR) (29.07.2020.)

- Zaštita majčinstva u radnim odnosima (29.07.2020.)

- Članovi uprave i mirovanje obveze doprinosa (29.07.2020.)

- Poslovno uvjetovani otkaz – obveza isplate otpremnine (27.07.2020.)

- Potpora za očuvanje radnih mjesta u kriznim djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj i kolovoz 2020. godine (27.07.2020.)

- Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj 2020. - mikropoduzetnici (01.07.2020.)

- Potpore za skraćivanje radnog vremena (30.06.2020.)

- Hrvatski zavod za zapošljavanje proširio ciljane skupine poslodavaca za potporu za očuvanje radnih mjesta (29.06.2020.)

- HZZ dodatno proširio skupine poslodavaca za lipanjske mjere (29.06.2020.)

- Država daje do 2000 kn mjesečno za radnike koji budu radili kraće (29.06.2020.)

- Prijava poreza na dobit za 2019. godinu - uputa (29.06.2020.)

- Produljen je rok primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu (19.06.2020.)

- POSLOVNE KNJIGE OBRTNIKA -POSLOVNE KNJIGE PREMA PROPISIMA O POREZU NA DOHODAK (19.06.2020.)

- Obračun amortizacije kod obrtnika (19.06.2020.)

- Mišljenja Porezne uprave- oslobođenje od plaćanja PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa (18.06.2020.)

- Mišljenja Porezne uprave (18.06.2020.)

- Porezna reforma-Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit (18.06.2020.)

- Sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja u neprofitnom računovodstvu (18.06.2020.)

- Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2019. godinu (18.06.2020.)

- Sadržaj i datumi predaje gfi za 2019. (18.06.2020.)

- Obavijest poreznim obveznicima kojima je odobrena odgoda plaćanja poreznih obveza uslijed nastupa posebnih okolnosti (18.06.2020.)

- Troškovi edukacije i obrazovanja radnika - kada i kako mogu biti porezno priznati trošak (18.06.2020.)

- Obračun tečajnih razlika (18.06.2020.)

- Osnovne informacije o postupku izdavanja obvezujućih mišljenja prema članku 10. Općeg poreznog zakona (18.06.2020.)

- Isplati li se kupovati na firmu (17.06.2020.)

- Mjera HZZ-a za očuvanje radnih mjesta produžena i na lipanj (17.06.2020.)

- Državne potpore umanjuju osnovicu poreza na dobit za 2020. godinu (17.06.2020.)

- Povrat poreza građanima do 30. lipnja (17.06.2020.)

- Obveza fiskalizacije pratećih dokumenata za obveznike fiskalizacije (17.06.2020.)

- Obustave kreditnih rata prema bankama (15.06.2020.)

- Nova mjera za očuvanje radnih mjesta za lipanj i izmjena kriterija za korisnike mjere u svibnju (02.06.2020.)

- Kompenzacija ili prijeboj - Što trebate znati o ovoj vrsti plaćanja (01.06.2020.)

- Godišnji obračun poreza na dohodak - novo (01.06.2020.)

- Ozljede na radu - novo (01.06.2020.)

- Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu (29.05.2020.)

- Računi za primljene predujmove i storno predujma na računu (28.05.2020.)

- Kako napraviti račun (fakturu) (28.05.2020.)

- Putni nalozi i izvještaj s puta (28.05.2020.)

- Utjecaj koronavirusa na financijske izvještaje i revizorsko izvješće (26.05.2020.)

- Uplate i povrati po prijavi poreza na dobit i smanjenje predujmova (26.05.2020.)

- Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom (26.05.2020.)

- Potpore za zapošljavanje pripravnika - udruga (15.05.2020.)

- Upis u evidenciju nezaposlenih HZZ-a (15.05.2020.)

- Što nakon otkaza (14.05.2020.)

- Isplata plaće iz sredstava HZZ-a u svoti manjoj od primljene potpore (14.05.2020.)

- Potpore HZZ-a za sezonske obrte - odgovori na najčešća pitanja (14.05.2020.)

- Predaja zahtjeva za očuvanje radnih mjesta za sezonske djelatnosti (14.05.2020.)

- Računovodstveno evidentiranje potpore HZZ s ciljem očuvanja radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (07.05.2020.)

- Prava djece i roditelja za djecu iz obveznog zdravstvenog osiguranja i rodiljnih i roditeljskih potpora (07.05.2020.)

- Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (06.05.2020.)

- Računovodstvo potpore za očuvanje radnih mjesta (04.05.2020.)

- Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći (04.05.2020.)

- Novčane potpore za zaposlene iznose 4 tisuće kuna u travnju i svibnju (04.05.2020.)

- Suspenzija kolektivnog ugovora ugostiteljstva (04.05.2020.)

- Neplaćeni dopust (29.04.2020.)

- Fiskalizacija računa izvan prijavljenog radnog vremena(29.04.2020.)

- Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona (29.04.2020.)

- Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu (29.04.2020.)

- Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavljate samo potrebnu dokumentaciju! (29.04.2020.)

- Pomoć radnicima zbog otklanjanja šteta od potresa (29.04.2020.)

- Inventure – popisi imovine i obveza (29.04.2020.)

- Korona mjere po vrstama poduzetnika (27.04.2020.)

- Novi rokovi za predaju GFI za 2019. godinu (27.04.2020.)

- Izuzeće od ovrhe za potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) (27.04.2020.)

- Potpore HZZ-a za radnike otpuštene tijekom ožujka i novi iznosi potpora za travanj i svibanj (27.04.2020.)

- Kad PDV ipak plaća onaj tko nije u sustavu (28.02.2020.)

- HGK naplaćuje čuvanje poslovnih knjiga likvidiranih društava (28.02.2020.)

- Obavijest HZZO-a Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa (2019nCov) (28.02.2020.)

- Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije (27.02.2020.)

- Prijevoz za vlastite potrebe (27.02.2020.)

- Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe (27.02.2020.)

- Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade (27.02.2020.)

- Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1 (27.02.2020.)

====== 2019. =====-

- Koristi li se i za plaću u naravi olakšica neplaćanja doprinosa na plaću i kako se knjiže troškovi goriva i servisa ako se obračunava plaća u naravi (28.11.2019.)

- REGISTAR STVARNIH VLASNIKA (28.11.2019.)

- Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja 2020. (28.11.2019.)

- Predložene izmjene u oporezivanju dobiti od 1.1.2020. (28.11.2019.)

- Minimalna plaća za 2020. godinu (21.11.2019.)

- NOVI ZAKON O BLAGDANIMA Neradni dani 2020. godine (21.11.2019.)

- Isplata dnevnica za službena putovanja (04.11.2019.)

- Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva bez likvidacije (04.11.2019.)

- Skraćena likvidacija trgovačkog društva (04.11.2019.)

- Prestanak društva bez provođenja postupka likvidacije (04.11.2019.)

- Porezni tretman usluge sajmova iz drugih država članica EU (30.10.2019.)

- Smanjenje PDV-a kod odobrenja i ispravka računa (30.10.2019.)

- Koje se neoporezive naknade radnicima moraju isplatiti na račun (30.10.2019.)

- IZMJENE ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM I ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA VOZILA (30.10.2019.)

- Izmjene Zakona o Porezu na dobit,PDV-u i Općeg poreznog zakona u 2020. (30.10.2019.)

- Porezni obveznici i izlazak iz sustava PDV-a (01.10.2019.)

- Članovi tajnog društva više nisu tajni (01.10.2019.)

- Kratki vodič za oporezivanje nekretnina (01.10.2019.)

- Upis u registar obveznika PDV-u (01.10.2019.)

- Što sve može biti paušalno oporezovano (30.09.2019.)

- Odgovaraju li članovi društva za porezne dugove tvrtke u stečaju (30.09.2019.)

- Ovršni tretman paušalne naknade za prehranu, troškova smještaja radnika te troškova jaslica i vrtića (13.09.2019.)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (05.09.2019.)

- Prijenos obrta u trgovačko društvo - Porezna uprava (06.09.2019.)

- ePorezna - JPPU - Brzo i jednostavno plaćanje poreza putem barkoda - nova usluga ePorezne (05.09.2019.)

- 4. krug porezne reforme, novosti već od 1. rujna (30.08.2019.)

- Što trebate znati o ovoj vrsti plaćanja (30.08.2019.)

- Zašto dobit vaše tvrtke nije na njenom žiro računu (29.08.2019.)

- Ova 4 ugovora svaki poduzetnik mora imati napismeno (29.08.2019.)

- Ući u sustav PDV-a ili ne (29.08.2019.)

- Kako ishoditi PDV ID broj (29.08.2019.)

- Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja supruga (23.08.2019.)

- Isplata primitaka u naravi po osnovi radnog odnosa (23.08.2019.)

- Ministarstvo financija objavilo nove mjere u okviru 4. kruga porezne reforme (21.08.2019.)

- Mogu li se eRačuni čuvati (arhivirati) na papiru (31.07.2019.)

- Može li poduzetnik robu i opremu kupljenu u EU platiti u stranoj gotovini (31.07.2019.)

- Zatvaranje poduzeća po novim propisima (31.07.2019.)

- Otvaranje poduzeća po novim propisima (31.07.2019.)

- Porez na dodanu vrijednost – snižena stopa na usluge i povezana autorska prava (31.07.2019.)

- SVI KOJI POSLUJU S DRŽAVOM OD 1. SRPNJA MORAJU SLATI ERAČUNE (31.07.2019.)

- Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2019. godine (31.07.2019.)

- Što nam donosi novi PRAVILNIK O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA (30.05.2019.)

- Ponuda izmijenjenog ugovora o radu za vrijeme otkaznog roka (30.05.2019.)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (30.05.2019.)

- Novi Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (30.05.2019.)

- Trošak službenog puta (30.05.2019.)

- Rad umirovljenika od 01.01.2019. (28.05.2019.)

- Vođenje evidencije terenskih dnevnica (28.05.2019.)

- Ovrha na plaći i po računu prednosni red (28.05.2019.)

- Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa (28.05.2019.)

- Rad u smjenama nije zakonom zabranjen i uređen (28.05.2019.)

- POSLODAVCI SU I DALJE JEDINI ODGOVORNI ZA SVOJE RAČUNOVODSTVO (28.05.2019.)

- UMIROVLJENICI SE VRAĆAJU NA POSAO (28.05.2019.)

- Promjene u ovrhama na plaće u 2019. godini (28.05.2019.)

- Naknada za općekorisne funkcije šuma (28.05.2019.)

- Porez na dobit - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava za 2018. (27.05.2019.)

- Izmjene Zakona o trgovačkim društvima (27.05.2019.)

- Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (27.05.2019.)

- Moraju li prokuristi ući u sustav osiguranja (27.05.2019.)

- Nabava osobnih vozila u poduzetništvu (25.05.2019.)

- Bolovanje za dijete iznad 3 godine života (25.05.2019.)

- RAD NA UGOVOR O DJELU NEREZIDENATA (23.05.2019.)

- Komplikacije u trudnoći - obračun i izvješćivanje (23.05.2019.)

- Troškovi prehrane zaposlenika (23.05.2019.)

- STALNI SEZONCI (23.05.2019.)

- IZMJENE ZAKONA O PDV-U ZA INO PODUZETNIKE (30.04.2019.)

- Zatvaranje d.o.o. i j.d.o.o. (30.04.2019.)

- Stručno osposobljavanje – obveze doprinosa u 2019. godini (29.04.2019.)

- Pretvorba potraživanja vlasnika u kapitalne rezerve (29.04.2019.)

- Inozemni autobusni prijevoznici - prijava obavljanja usluga u RH na obrascu MCP (25.04.2019.)

- Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva (24.04.2019.)

- Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima (24.04.2019.)

- Ograničenja od ovrhe na plaći u 2019. (31.01.2019.)

- Određena je nova, veća minimalna plaća direktora zaposlenih u društvima (31.01.2019.)

====== 2018. =====-

- Kalkulator plaće za 2019. godinu (07.12.2018.)

- Uredba o visini minimalne plaće za 2019. godinu (03.12.2018.)

- Od 1. prosinca 2018. neoporezivo se može isplatiti 5.000,00 kn (03.12.2018.)

- Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja II. dio (28.11.2018.)

- Kako se plaćaju doprinosi ako ste zaposleni i istovremeno obavljate obrt (27.11.2018.)

- Promjena načina oporezivanja kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti (27.11.2018.)

- Zapošljavanje kućne pomoćnice (26.11.2018.)

- Direktori i vlasnici - porezni status (26.11.2018.)

- Obračun spomeničke rente za 2018. godinu (23.11.2018.)

- Darivanje radnika u 2018. godini (21.11.2018.)

- Pravo na novčanu naknadu za nezaposlenost (21.11.2018.)

- Porezni aspekt troškova darovanja (21.11.2018.)

- Kupnja stroja sa montažom iz EU (31.10.2018.)

- Postupak uvođenja eRačuna u poslovanje - hodogram (31.10.2018.)

- Zakon o studentskim poslovima (31.10.2018.)

- Kada i kome izdati račun (31.10.2018.)

- Ugovor o radu i ugovor o djelu - 2018 (31.10.2018.)

- Što su primici u naravi (31.10.2018.)

- Obračun amortizacije (29.10.2018.)

- Promjena poreznog razdoblja (29.10.2018.)

- Kada i kako u VIES bazu (26.10.2018.)

- Elektroničko izdavanje računa (26.10.2018.)

- Ukida se zakonska obveza licenciranja računovođa (26.10.2018.)

- Plaće i naknade - Udruge (03.10.2018.)

- Prijava i odjava radnika - Udruge (03.10.2018.)

- Neprofitne organizacije - pitanja i odgovori (28.09.2018.)

- Dvojno knjigovodstvo - Neprofitne organizacije (28.09.2018.)

- Jednostavno knjigovodstvo - Neprofitne organizacije (28.09.2018.)

- PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA NA SVE RADNIKE (28.09.2018.)

- PREGOVORI O KOLEKTIVNOM UGOVORU (28.09.2018.)

- KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA KOD MIROVANJA PRAVA (28.09.2018.)

- RAZMJERNI DIO GODIŠNJEG ODMORA (28.09.2018.)

- PROMJENA RASPOREDA RADNOG VREMENA (28.09.2018.)

- KORIŠTENJE RAZMJERNOG DIJELA GODIŠNJEG ODMORA (28.09.2018.)

- Naknada za neiskorišteni godišnji odmor (pitanja i odgovori) (27.09.2018.)

- PREKOVREMENI RAD (27.09.2018.)

- GODIŠNJI ODMOR (27.09.2018.)

- TRAJANJE GODIŠNJEG ODMORA RADNIKA KOJI RADI U NEPUNOM RADNOM VREMENU (27.09.2018.)

- KORIŠTENJE PLAĆENOG DOPUSTA (27.09.2018.)

- OSOBNO UVJETOVANI OTKAZ (27.09.2018.)

- ODLAZAK U PRIJEVREMENU MIROVINU (27.09.2018.)

- Utvrđenje otkaznog roka (27.09.2018.)

- Otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika (27.09.2018.)

- OBAVIJEST POSLODAVCA O PRIVREMENOJ NESPOSOBNOSTI ZA RAD (27.09.2018.)

- Novi Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (26.09.2018.)

- e-RAČUN U JAVNOJ NABAVI (26.09.2018.)

- Prestanak radnog odnosa i pravo na novčanu naknadu (26.09.2018.)

- Obveze poslodavca kada radnik prekine radni odnos (26.09.2018.)

- Mogu li zatvoriti štednju u dobrovoljnom mirovinskom fondu (26.09.2018.)

- OIB konačno u punoj funkciji! (26.09.2018.)

- Koliko zapravo plaćamo doprinose (26.09.2018.)

- Imati istovremeno obrt i poduzeće (26.09.2018.)

- Troškovi i refundacije (26.09.2018.)

- OBRTNIKU U OBAVLJANJU DJELATNOSTI OBRTA POMAŽU ČLANOVI NJEGOVA OBITELJSKOG KUĆANSTVA (26.09.2018.)

- Izrada poslovnog plana (26.09.2018.)

- Novi Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (26.09.2018.)

- Otpis obveza (25.09.2018.)

- Knjiženje plaće u naravi (uporaba osobnih automobila) (21.09.2018.)

- Uredba o utrvđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu (21.09.2018.)

- Novi Zakon o šumama– obveznici naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (21.09.2018.)

- Provjera PDV identifikacijskog broja (20.09.2018.)

- Kako otvoriti j.d.o.o. (20.09.2018.)

- Najavljene su promjene u oporezivanju od 1. siječnja 2019. (20.09.2018.)

- Koliko je manja plaća na bolovanju (12.09.2018.)

- Dar djetetu do 15 godina starosti (11.09.2018.)

- Rokovi čuvanja dokumentacije (11.09.2018.)

- Kako postupati sa inozemnim računima (11.09.2018.)

- Limit od 300 tisuća kuna (07.09.2018.)

- Naličje paušalnog oporezivanja (07.09.2018.)

- Zakup je pravni posao koji podrazumijeva da vlasnik neke nekretnine dozvoljava drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi korištenje iste, ili njenog dijela (07.09.2018.)

- Mora li se naučnicima plaćati odnosno je li poslodavac naučniku dužan dati naknadu ili nagradu (07.09.2018.)

- Uplate premija osiguranja u treći mirovinski stup predstavljaju dobrovoljnu mirovinsku štednju za zaposlenika, a od istih pogodnosti mogu imati i poslodavci i zaposlenici (07.09.2018.)

- Rokovi za prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje (29.08.2018.)

- Uzima li se radni staž ostvaren u drugoj državi članici EU u obzir prilikom izračunavanja naknade plaće za rodiljni dopust (29.08.2018.)

- Uzima li se plaća ostvarena u drugoj državi članici Europske unije u obzir kod izračunavanja naknade plaće na ime rodiljnog dopusta (29.08.2018.)

- Naknada plaće zbog bolovanja radi komplikacija u svezi s trudnoćom i porodom (29.08.2018.)

- Samostalni i nesamostalni rad (29.08.2018.)

- Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate (29.08.2018.)

- Materijalna prava radnika (27.08.2018.)

- Rashod imovine (27.08.2018.)

- Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez (27.08.2018.)

- Porezni tretman prodaje poslovnih udjela (27.08.2018.)

- Porez na dobit - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava na dohodak i provedba postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prirez poreza na dohodak za 2017. godinu (01.08.2018.)

- Porez na dobit - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava (01.08.2018.)

- Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije (01.08.2018.)

- Obračunski PDV kod uvoza (01.08.2018.)

- Rodiljne i roditeljske potpore (01.08.2018.)

- Ugovor o radu (31.07.2018.)

- Plaćanja u gotovini (31.07.2018.)

- Oporezivanje usluga smještaja u domaćinstvu (31.07.2018.)

- Što je radno vrijeme (31.07.2018.)

- Potpore – računovodstveni i porezni tretman (31.07.2018.)

- Što se smatra sredstvima osobnog prijevoza u svrhu odbitka pretporeza (31.07.2018.)

- Službena putovanja vanjskih suradnika u neprofitnim organizacijama 2. dio (30.07.2018.)

- Direktor - zaposlenik poduzeća (30.07.2018.)

- Odluka o izmjenama odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018. (30.07.2018.)

- Izbor revizora i obveznici revizije za 2018 (30.07.2018.)

- Kome poslodavac treba prijaviti izaslanje i kada je obvezan platiti doprinos za zdravstvenu zaštitu radnika u inozemstvu (27.07.2018.)

- Najviša godišnja osnovica za 2018. (27.07.2018.)

- Porezni položaj nabave radne odjeće za zaposlenike (26.07.2018.)

- STOPE AMORTIZACIJE 2. dio (06.07.2018.)

- Vrijednosno usklađenje financijske imovine (06.07.2018.)

- Obračun PDV-a kod obavljanja djelatnosti dentalne medicine u trgovačkim društvima registriranim za obavljanje zdravstvene djelatnosti (06.07.2018.)

- Obveze iznajmljivača u 2018. (06.07.2018.)

- Troškovi prehrane i smještaja sezonskih zaposlenika (06.07.2018.)

- Prestanak obrta i prestanak ugovora o radu (06.07.2018.)

- Privremeno porezno rješenje (06.07.2018.)

- Nova stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2018. (05.07.2018.)

- GDPR za računovođe (14.06.2018.)

- Porez na dohodak - Primici koji se ne smatraju dohotkom (30.05.2018.)

- Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (30.05.2018.)

- RAD STRANACA U RH - NAČIN OBRAČUNA PLAĆE IZ RADNOG ODNOSA (30.05.2018.)

- OBVEZE KNJIGOVODSTVENIH UREDA - IZVRŠITELJA OBRADE OSOBNIH PODATAKA PREMA GDPR-U (30.05.2018.)

- Prekogranično plaćanje PDV-a (29.05.2018.)

- Što je GDPR (29.05.2018.)

- Pretvaranje ugovora na određeno u ugovor na neodređeno (29.05.2018.)

- Godišnji odmor nakon porodiljnog te otkazni rok (29.05.2018.)

- Dodatni posao uz ugovor o radu na puno radno vrijeme (29.05.2018.)

- Evidentiranje godišnjeg odmora radnika koji radi u smjenama šest dana tjedno (29.05.2018.)

- Završni obračuni obrtnika i poduzeća (28.05.2018.)

- Knjiženje potpora za zapošljavanje - odgođeni prihodi (28.05.2018.)

- PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2017. GODINU PD OBRAZAC (28.05.2018.)

- UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA (28.05.2018.)

- OSOBE NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU U 2018. GODINI (28.05.2018.)

- KOJA JE ULOGA FINANCIJSKOG DUEDILIGENCE-A KOD M&A TRANSAKCIJA (25.05.2018.)

- Formiranje zakonskih rezervi j.d.o.o.-a (24.05.2018.)

- Pokretne djelatnosti u sustavu fiskalizacije, prijava adrese poslovnog prostora (24.05.2018.)

- Akontacije poreznih davanja (24.05.2018.)

- Kako odlučiti o sustavu PDV-a (22.05.2018.)

- Prihodi od državnih potpora (21.05.2018.)

- Agresivno porezno planiranje - izbjegavanje ulaska u sustav PDV-a (18.05.2018.)

- Oporezivanje prodaje tj. isporuka nekretnina kod obveznika PDV-a (18.05.2018.)

- Obavljanje druge djelatnosti i obračun doprinosa (25.04.2018.)

- Članovi uprave – obveza doprinosa (25.04.2018.)

- Novo oslobođenje od doprinosa na plaću (25.04.2018.)

- Pozajmice pravnim i fizičkim osobama – koju kamatnu stopu primijeniti (25.04.2018.)

- Statističko izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - Obrazac PD-IPO (25.04.2018.)

- Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz (24.04.2018.)

- Isplata uskrsnice radnicima sa blokiranim računima (24.04.2018.)

- Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (24.04.2018.)

- PDV kod Otpreme izvan RH (24.04.2018.)

- Bilješke uz temeljne godišnje financijske izvještaje (24.04.2018.)

- Korištenje osobnog odbitka radnika nakon odjave s obveznog mirovinskog osiguranja (28.03.2018.)

- Smanjenje osnovice za 50% pri obračunu doprinosa na minimalnu (28.03.2018.)

- Pravo priznavanja pretporeza pri nabavi vode (28.03.2018.)

- Izjava o fiskalnoj odgovornosti d.o.o.-a u vlasništvu države ili samoupravne jedinice (13.03.2018.)

- Novine u turističkoj djelatnosti u 2018. (13.03.2018.)

- Opoziv neopozivog korisnika kod životnog osiguranja (09.03.2018.)

- Noćni rad i noćni radnik (09.03.2018.)

- Sporazum o prestanku radnog odnosa (09.03.2018.)

- Godišnji odmor lokalnih službenika (09.03.2018.)

- Nedopuštenost otkaza (01.03.2018.)

- Osobni identifikacijski broj (OIB) u radnim odnosima (01.03.2018.)

- ODLUKA O OTPISU DUGOTRAJNE IMOVINE (27.02.2018.)

- Udruge - Prelazak na jednostavno knjigovodstvo u 2018. (27.02.2018.)

- Novčane naknade nakon prestanka radnog odnosa (27.02.2018.)

- Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2018. godini (26.02.2018.)

- Osigurana prehrana i umanjenje dnevnica (26.02.2018.)

- Porez na dodanu vrijednost - Obveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici (26.02.2018.)

- ODLUKA O OTPISU SITNOG INVENTARA (26.02.2018.)

- OBRAČUN MINULOG RADA (26.02.2018.)

- Godišnje oporezivanje dohotka ostvarenog u 2017. godini (22.02.2018.)

- Nova ograničenja u plaćanju i naplati u gotovini (22.02.2018.)

- Prijenos poreznog gubitka u razdoblju likvidacije (22.02.2018.)

- Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu - olakšica kod oporezivanja dobiti (22.02.2018.)

- Knjiženje donacija (22.02.2018.)

- Otpis materijalne imovine (22.02.2018.)

- Otvarate obrt - kolike će biti vaše obveze (22.02.2018.)

- Zaštićeni dio plaće od ovrhe, minimalna plaća i osnovica za obračun doprinosa 2018. godine (20.02.2018.)

- Obveze poslodavca za uplaćene premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u 2017. (20.02.2018.)

- Promjene vezane za PK karticu od 1.1.2018. (20.02.2018.)

- PD-IPO Obrazac (20.02.2018.)

- Koji poslodavci kod obračuna minimalne plaće mogu primjenjivati smanjenje osnovice za obračun doprinosa za 50% (16.02.2018.)

- Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) (16.02.2018.)

- Izmjene temeljnih poreznih propisa od Nove godine (16.02.2018.)

- Osobni automobili u 2018. godini (16.02.2018.)

2017.

- OBRAČUN OBVEZNIH DOPRINOSA SAMOSTALNIH DJELATNOSTI I OBRTA (01.12.2017.)

- Iznajmljivanje prostora u kampovima (01.12.2017.)

- Pregled poreznih stopa u 2017. (24.11.2017.)

- Što sa neuspješnim poduzećem (24.11.2017.)

- Pozajmice vlasnicima (24.11.2017.)

- Prava radnika u slučaju davanja otkaza (24.11.2017.)

- Trajanje otkaznog roka (24.11.2017.)

- Isplata dividende i udjela u dobiti trgovačkih društava (24.11.2017.)

- Isplati li se otvoriti j.d.o.o. (24.11.2017.)

- Kupovina novog osobnog automobila za potrebe društva (24.11.2017.)

- Obveznici PDV-a u 2018. godini - ulazak/izlazak iz sustava PDV-a (24.11.2017.)

- Kazne po Zakonu o PDV-u (24.11.2017.)

- Prekršaji u zaštiti na radu (24.11.2017.)

- Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa II (24.11.2017.)

- INVENTURA 2017. (24.11.2017.)

- Godišnji obračun poreza na dohodak (23.11.2017.)

- Tko više neće biti uzdržavani član u 2018. godini (23.11.2017.)

- Oslobođenje od PDV-a prilikom prodaje automobila (23.11.2017.)

- Kako započeti djelatnost turizma na opg (23.11.2017.)

- Što su izaslani radnici (23.11.2017.)

- INO-DOH obrazac (23.11.2017.)

- Prodaja dugotrajne materijalne imovine (23.11.2017.)

- Oporezivanje neprofitnih organizacija (23.11.2017.)

- Porez na dohodak – Izvori dohotka (2. dio) (22.11.2017.)

- Porez na dohodak – Izvori dohotka (22.11.2017.)

- Oporezivanje dohotka od imovine i osiguranja (22.11.2017.)

- Isplata naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u gotovu novcu (22.11.2017.)

- Isporuka robe (22.11.2017.)

- Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja (22.11.2017.)

- Putni nalozi u društvu bez zaposlenih (22.11.2017.)

- Obveze obrtnika u 2017. godini - doprinosi (26.10.2017.)

- Primjena i trajanje ugovorne zabrane natjecanja (26.10.2017.)

- Izmjena prireza porezu na dohodak Grada Splita (25.10.2017.)

- OPOREZIVANJE TROŠKOVA REPREZENTACIJE I PROMIDŽBE U 2017. GODINI (24.10.2017.)

- Porezne novosti u 2017. – PDV (24.10.2017.)

- Nova e-usluga REGOS-a za poslodavce (24.10.2017.)

- Pripreme za završni račun 2017. (24.10.2017.)

- Sadržaj fakture (24.10.2017.)

- Paušalno plaćanje poreza na dohodak u tijeku 2017. – prag prometa do 300.000,00 kn (20.10.2017.)

- Dvostruko oporezivanje (20.10.2017.)

- Forenzično računovodstvo (20.10.2017.)

- Novosti u načinu vođenja registra GFI te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti GFI i godišnjeg izvješća (20.10.2017.)

- Manjak nakon inventure (13.10.2017.)

- Jeste li predali godišnji financijski izvještaj (13.10.2017.)

- Intrastat 2017. (12.10.2017.)

- NOVOSTI U PRAVILNIKU O IZVJEŠTAVANJU U NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I REGISTRU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA (12.10.2017.)

- OBVEZNI ELEMENTI IZLAZNOG RAČUNA (12.10.2017.)

- LIKVIDATURA ULAZNIH RAČUNA (12.10.2017.)

- Dodatni rad i godišnji odmor (12.10.2017.)

- Evidencija o uplaćenim premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (12.10.2017.)

- Metode izvještaja o novčanom toku (12.10.2017.)

- PDV tretman prodaje privatnog zemljišta (05.10.2017.)

- PREMIJE DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA - KAO NEOPOREZIVI PRIMITAK I PRIZNATI TROŠAK (05.10.2017.)

- Kako opis na računima nije dovoljan da bi se mogao priznati pretporez (05.10.2017.)

- Vraćanje dokumenata nakon isteka ugovora o radu (05.10.2017.)

- Što je radni odnos (29.09.2017.)

- Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2017. godine (28.09.2017.)

- Povrat PDV-a iz EU - Najčešće postavljena pitanja – VAT Refund (28.09.2017.)

- OBRAČUN PDV-A NA USLUGE GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJA I ODRŽAVANJA (26.09.2017.)

- Izbor revizora i obveznici revizije za 2017. godinu (26.09.2017.)

- Konsolidacija financijskih izvještaja - novo (26.09.2017.)

- Skladišta prate samo velike firme (26.09.2017.)

- TKO MORA SASTAVITI DOKUMENTACIJU O TRANSFERNIM CIJENAMA (26.09.2017.)

- DAVANJE AUTOMOBILA ČLANU UPRAVE NA 24-SATNO KORIŠTENJE (26.09.2017.)

- Revizija financijskih izvještaja za 2017. godinu (22.09.2017.)

- Izmjene u evidencijama o radnicima (22.09.2017.)

- Priopćenje Ministarstva financija u vezi licenciranja računovođa (22.09.2017.)

- Obračun dodatka na plaću po osnovi minulog radnog staža (01.09.2017.)

- Obračun spomeničke rente za 2017. godinu (01.09.2017.)

- Dnevnica, dnevnica za rad na terenu i naknada za odvojeni život (31.08.2017.)

- Najvažnije izmjene i dopune vezane uz ovrhu (31.08.2017.)

- Konsolidacija financijskih izvještaja II (31.08.2017.)

- OPG - OBVEZNIK FISKALIZACIJE (31.08.2017.)

- Neprofitne organizacije više nisu obvezne sastavljati tromjesečne i devetomjesečne financijske izvještaje (25.08.2017.)

- Studentska primanja (nagrade, stipendije, dohodak) (25.08.2017.)

- Nabava rabljenog osobnog automobila od poreznog obveznika iz EU (25.08.2017.)

- Izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (25.08.2017.)

- NOVA OGRANIČENJA OD OVRHE NA ISPLATE PLAĆE OD 3.8.2017. (22.08.2017.)

- Od 3. kolovoza 2017. u primjeni je novo ograničenje ovrhe na plaći (22.08.2017.)

- Paypal i fiskalizacija (13.07.2017.)

- NOVOSTI U FISKALIZACIJI (03.07.2017.)

- Mišljenje Porezne uprave – dvojezični računi (03.07.2017.)

- Fiskalizacija i poslovanje u turizmu (03.07.2017.)

- Novost za građane s područja Grada Zagreba (03.07.2017.)

- Preneseni porezni gubitak i priznavanje odgođene porezne imovine (03.07.2017.)

- Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu II dio (29.06.2017.)

- Novosti koje nam donosi porezna reforma (29.06.2017.)

- Darivanje fizičkim osobama za zdravstvene potrebe (29.06.2017.)

- Obveza doprinosa za člana uprave - stranca koji nije zaposlen u RH (29.06.2017.)

- Porez po odbitku pri isplati dividendi (29.06.2017.)

- Početak i prestanak utvrđivanja poreza i prireza na dohodak ostvarenog od imovine po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova (08.06.2017.)

- U svakoj tvrtki dnevnice ovise i o ugovoru o radu i pravilniku o radu (08.06.2017.)

- Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca (07.06.2017.)

- Posvojiteljski i roditeljski dopust (07.06.2017.)

- Što je ugovor o djelu (01.06.2017.)

- Otpremnina kod prestanka ugovora o radu (01.06.2017.)

- Osnovanost otkaza ugovora o radu (01.06.2017.)

- Privremena nesposobnost za rad - II dio (01.06.2017.)

- TRANSFERNE CIJENE Pravilnik o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama (01.06.2017.)

- Porezni tretman faktoringa i faktoringa koji uključuje otkup mjenice (31.05.2017.)

- Volonterska naknada i novčana nagrada za natjecanje (31.05.2017.)

- Oporezivanje primitaka učenika i studenata (31.05.2017.)

- Osobni odbitak umirovljenika koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme (31.05.2017.)

- Koji se podaci (ne) smatraju poreznom tajnom (31.05.2017.)

- Zaključivanje i čuvanje poslovnih knjiga i druge dokumentacije (31.05.2017.)

- Transakcije s povezanim društvima u financijskim izvještajima (31.05.2017.)

- Fiskalne olakšice kod sklapanja ugovora o radu (31.05.2017.)

- Novosti koje donose izmjene Pravilnika o PDV-u od 01.svibnja 2017. (31.05.2017.)

- Porezna reforma-što je novo od 01.01.2017 (27.04.2017.)

- Promjene u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (25.04.2017.)

- Oznaka primitka broj 17 u JOPPD obrazac od 2017. godine (25.04.2017.)

- Novosti kod potpisivanja i predaje GFI dokumentacije ]] (25.04.2017.)

- Novi pravilnik o porezu na dohodak (sada se osobni oditak može uptorijebiti kod više isplatitelja) (24.04.2017.)

- Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina 2017. (24.04.2017.)

- PD-IPO obrazac-Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (24.04.2017.)

- Račun za najam poslovnog prostora (24.04.2017.)

- Tko su obveznici fiskalizacije u 2017 (09.03.2017.)

2016.

- Kako platiti manje poreza na dobit u 2016. godini (23.12.2016)

- Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (21.12.2016)

- Zakon o porezu na dodanu vrijednost - 2017. (21.12.2016)

- Zakon o doprinosima (21.12.2016)

- Porezne novosti u 2017. godini - niži porez na dobit (21.12.2016)

- Reforma poreznog sustava – što nas očekuje (21.11.2016)

- Obrazac JOPPD (21.11.2016)

- Porezni rizici kod prestanka ugovora o zakupu (21.11.2016)

- Oporezivanje premija osiguranja (21.11.2016)

- Oporezivanje PDV-om primljenih predujmova za dobra ili usluge (21.10.2016)

- Potpisivanje izlaznih računa i slanje emailom (21.10.2016)

- Računi bez potpisa i pečata tj. e-računi – bitno za znati (21.10.2016)

- Primanja radnika koja se osim plaće uplaćuju na zaštićeni račun (21.10.2016)

- Oporezivanje kamata (21.10.2016)

- Prodaja dobara na sajmu u Republici Hrvatskoj – obrtnik iz Republike Slovenije (21.10.2016)

- Izaslanje zaposlenih osoba u EU (30.09.2016)

- PDV ID broj za porezne obveznike iz država članica EU (30.09.2016)

- Isplata regresa - način isplate (30.09.2016)

- Računovodstvo za udruge (29.09.2016)

- Računovodstvo udruga (29.09.2016)

- Prava za vrijeme nezaposlenosti (28.09.2016)

- Izdavanje porezne kartice (28.09.2016)

- Porezna kartica (28.09.2016)

- Redoviti otkaz (28.09.2016)

- Koliko se poreza plaća pri isplati dividende/udjela u dobiti (28.09.2016)

- Rashodovanje i isknjiženje dugotrajne materijalne imovine (28.09.2016)

- Sustav PDV-a - ući u njega ili ne (28.09.2016)

- Što učiniti kad radnik u dodatnom radu „probije“ najdulju dopuštenu satnicu od 180 sati godišnje (28.09.2016)

- Što je INTRASTAT (28.09.2016)

- Uzdržavane osobe poreznog obveznika (21.09.2016)

- Obveze građana pri iznajmljivanju prostora (21.09.2016)

- Ne zaboravite na prag stjecanja dobara (21.09.2016)

- Najniži i najviši iznos naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (21.09.2016)

- Prefakturiranje i PDV (09.09.2016)

- Imovina vrijednosti manje od 3.500,00 kn (09.09.2016)

- Pokrećete posao - koraci u osnivanju tvrtke (09.09.2016)

- Fizičke osobe - kupnja rabljenih auta iz EU (poseban postupak oporezivanja marže) (09.09.2016)

- Maloprodaja - pokrećete li posao (09.09.2016)

- Uvjeti radnog mjesta na kojem radi umirovljenik na pola radnog vremena (09.09.2016)

- Devizna blagajna i plaćanje stranom gotovinom (06.09.2016)

- Oblikovanje posebnih pričuva za troškove razvoja (06.09.2016)

- Čuvanje računovodstvene dokumentacije (06.09.2016)

- Porezna uprava više ne izdaje rješenja za obvezne doprinose (06.09.2016)

- Poduzetnička plaća u 2016. godini (06.09.2016)

- Fiskalizacija računa za prodaju preko interneta (02.09.2016)

- Poseban postupak oporezivanja putničkih agencija (02.09.2016)

- Jednostavno knjigovodstvo udruga nije tako jednostavno (02.09.2016)

- Pravo na naknadu štete od poslodavca u slučaju ozljede na putu do posla (02.09.2016)

- Obvezni elementi putnog naloga (02.09.2016)

- Udruge u poreznom i carinskom sustavu (01.09.2016)

- Registar udruga (01.09.2016)

- Obračun i isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor (31.08.2016)

- Naknade za rad studenata ili učenika preko ovlaštenih posrednika (31.08.2016.)

- Mirovanje i zatvaranje d.o.o. i j.d.o.o. (29.08.2016.)

- Mirovanje i zatvaranje obrta i samostalne djelatnosti (29.08.2016.)

- Kad poduzetnik kupuje osobno vozilo (29.08.2016.)

- Što kad paušalac prijeđe limit tijekom godine (29.08.2016.)

- Želite biti paušalno oporezovani (29.08.2016.)

- Registracija za potrebe PDV-a i transakcije unutar EU u 2016. godini (29.08.2016.)

- Rodiljni i roditeljski dopust osoba na stručnom osposobljavanju za rad (29.08.2016.)

- Obveze iznajmljivača paušalista kod suradnje s agencijama iz EU (29.08.2016.)

- Obveznici revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2016. (29.08.2016.)

- Mogućnosti dopunskog rada prema Zakonu o radu (29.08.2016.)

- Mali porezni obveznici – PRIMJENA ČLANKA 90. ZAKONA O PDV (25.08.2016.)

- Razne vrste ortaštva (23.08.2016.)

- Pitanja i odgovori vezani uz statističko izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima putem obrasca OPZ-STAT-1 (23.08.2016.)

- Odluka o jedinstvenom okvirnom kontnom planu (23.08.2016.)

- Registriranje za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj (23.08.2016.)

- Prigovor na porezno rješenje (23.08.2016.)

- Dohodak od imovine ostvaren po osnovi zakupa poslovnog prostora (22.08.2016.)

- Oporezivanje mirovina ostvarenih izvan Republike Hrvatske (22.08.2016.)

- Oporezivanje inozemnih mirovina (22.08.2016.)

- Prava nezaposlenih osoba na naknadu i mirovinsko osiguranje (22.08.2016.)

- Premije za III. stup – najjeftinija stimulacija radnika (18.08.2016.)

- Povrat više plaćenog PDV-a – jesmo li u zastari (18.08.2016.)

- PDV pri uvozu (18.08.2016.)

- Privremena nesposobnost za rad obrtnika i obrazac JOPPD (18.08.2016.)

- Otpremnine - porezni tretman (18.08.2016.)

- Utvrđivanje primitaka po osnovi nesamostalnog rada u naravi (29.06.2016.)

- Obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (29.06.2016.)

- Naknada plaće zbog bolovanja radi komplikacija u svezi s trudnoćom i porodom (23.06.2016.)

- Predujmovi poreza na dobit za 2016. godinu (17.06.2016.)

- Trebaju li likvidatori pečat (14.06.2016.)

- Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada - plaće (14.06.2016.)

- Stečajni postupak nad udrugom (09.06.2016.)

- Porez na potrošnju (09.06.2016.)

- Od 6. lipnja 2016. počinje primjena SEPA pravila u Republici Hrvatskoj (09.06.2016.)

- Novi podatci kod popunjavanja naloga za plaćanje pri isplatama fizičkim osobama (09.06.2016.)

- Pravo na godišnji odmor u slučaju zamjene zaposlenika (09.06.2016.)

- Prava posloprimca u slučaju prekovremenog rada (09.06.2016.)

- Oporezivanje smanjenja temeljnog kapitala (09.06.2016.)

- Prokura s poreznog i pravnog aspekta (08.06.2016.)

- Obveze privatnih iznajmljivača (08.06.2016.)

- Što poslodavci moraju znati o pravu na godišnji odmor (03.06.2016.)

- Što je nematerijalna imovina (03.06.2016.)

- Zaključivanje i čuvanje poslovnih knjiga (03.06.2016.)

- Registriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav (25.05.2016.)

- Obračun poreza na promet nekretnina (25.05.2016.)

- Oporezivanje PDV-om usluga prijevoza putnika na području Republike Hrvatske (25.05.2016.)

- Službena putovanja vanjskih suradnika u neprofitnim organizacijama (25.05.2016.)

- Plaćanje PDV-a prema (na)plaćenim naknadama (25.05.2016.)

- Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori za 2015. i 2016. godinu (24.05.2016.)

- BLAGAJNIČKI MAKSIMUM (24.05.2016.)

- Povrat PDV-a u putničkom prometu (24.05.2016.)

- Autorski honorar iz inozemstva (24.05.2016.)

- Poslovni događaji s povezanim osobama (20.04.2016.)

- Zahtjev za povrat više plaćenog poreza (20.04.2016.)

- Potpore kod smrti zaposlenika ili člana uže obitelji zaposlenika (20.04.2016.)

- Promjena radnog mjesta u novom ugovoru o radu (20.04.2016.)

- Prava radnika u slučaju neisplate plaće (13.04.2016.)

- Prijenos porezne obveze i povrat PDV-a u građevinskoj djelatnosti (13.04.2016.)

- Smanjenje mjesečnog predujma za plaćanje turističke članarine za 2016. (07.04.2016.)

- Pozajmice između pravnih i fizičkih osoba (06.04.2016.)

- Sjedišta, izdvojeni pogoni i sl. (06.04.2016.)

- Vrijednosno usklađenje zaliha (06.04.2016.)

- Prvo statističko izvješće za obveznike PDV-a podnosi se najkasnije do 1. rujna 2016. (06.04.2016.)

- Novine kod obračuna i iskazivanja dnevnica za službena putovanja i terenskog dodatka (05.04.2016.)

- Porezni tretman novčane potpore za samozapošljavanje isplaćene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (05.04.2016.)

- Sadržaj knjigovodstvene isprave od 01.01.2016. godine (01.04.2016.)

- Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak koje se odnose na putne naloge (30.03.2016.)

- Naknada za odvojeni život od obitelji (30.03.2016.)

- Kada je otpis potraživanja priznati rashod (29.03.2016.)

- Prijava i zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a (21.01.2016)

- Ograničenja od ovrhe na plaći u 2016. godini (12.01.2016)

- Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine (12.01.2016)

- Iskoristite dodatno umanjenje porezne osnovice dohotka kroz poticaje zapošljavanja (12.01.2016)

- Direktori i plaćanje doprinosa (12.01.2016)

2015.

- Prijava dospjelih potraživanja OPZ-STAT-1 (28.12.2015)

- Donesene izmjene ZOR-a (18.12.2015)

- Nove osnovice za doprinose za 2016. godinu počevši sa plaćom za 12/2015 - isplata u 01/2016 (17.12.2015)

- Tko je obvezan ući u sustav PDV-a u 2016. godini (17.12.2015)

- Može li poslodavac zaposliti drugog radnika u roku 6 mjeseci od prestanka ugovora (15.12.2015)

- Način prestanka ugovora o radu (15.12.2015)

- Prigodni i ostali darovi (14.12.2015)

- Godišnji popis imovine i obveza (11.12.2015)

- Upisi u sudski registar se od 1. studenoga 2015. više ne objavljuju u „Narodnim novinama“ (11.12.2015)

- Pravo na godišnji odmor i GO u slučaju prestanka radnog odnosa (30.11.2015)

- Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak radniku sa zadnjom isplatom plaće u 2015. (25.11.2015)

- Novi način (ne)podnošenja godišnjih prijava poreza na dohodak (24.11.2015)

- Energetski certifikat (24.11.2015)

- Od 1. siječnja 2016. u Zagrebu porez na potrošnju 2% (24.11.2015)

- Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (19.11.2015)

- Dospjela potraživanja (13.11.2015)

- Paušalno oporezivanje dohotka (13.11.2015)

- Rad kod istog poslodavca nakon umirovljenja (13.11.2015)

- Ugovor o djelu (11.11.2015)

- Autorski honorar (11.11.2015)

- Trajanje godišnjeg odmora s obzirom na stručnu spremu (11.11.2015)

- Vodite li knjigu odluka u d.o.o.-u (10.11.2015)

- Ugovor o ustupanju potraživanja - cesija (10.11.2015)

- Porez na tvrtku ili naziv (06.11.2015)

- Isplata putnih troškova - Isplata dnevnica za pružanje usluga u Italiji (04.11.2015)

- Zakup poslovnog prostora (03.11.2015)

- Obvezan sadržaj konto-kartice od 1.1.2016. (02.11.2015)

- Oporezivanje kapitalnih dobitaka porezom na dohodak od 1.1.2016. g. (02.11.2015)

- Prijava i rad osobe u kućanstvu (30.10.2015)

- Plaćanje PDV-a po naplati - naplaćenoj realizaciji (07.10.2015)

- Izmjene u platnom prometu u 2016 godini (07.10.2015)

- Nove obveze revizora (07.10.2015)

- Zakon o stečaju potrošača (07.10.2015)

- Porezni položaj usluga putničke agencije – posrednika (05.10.2015)

- Pokrenut e-Obrt – aplikacija za internetsku registraciju obrta (05.10.2015)

- Sitan inventar (05.10.2015)

- Terenski dodatak ili dnevnica (02.10.2015)

- Zapošljavanje stranaca i dozvola za boravak i rad u RH (02.10.2015)

- Što ako otvorite tvrtku u inozemstvu (29.09.2015)

- Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem (29.09.2015)

- Ozljede na radu (25.09.2015)

- Privremena nesposobnost za rad (25.09.2015)

- Aplikacija Specifikacija nepovezanih uplata (aplikacija SNU) (25.09.2015)

- Sustav fiskalizacije nije ugrožen zbog tehničkih poteškoća u HT-u (25.09.2015)

- Poslodavcu se isplati uzeti radnika na osposobljavanje (23.09.2015)

- Što donosi novi Zakon o računovodstvu (23.09.2015)

- Predstečajni i stečajni razlozi (23.09.2015)

- Porezni tretman otpremnina (22.09.2015)

- Izmjene u evidencijama o radnom vremenu počevši od 19.9.2015. (22.09.2015)

- Napomene na računu poreznog obveznika (18.09.2015)

- Pitanje osobnih automobila i priznavanje troškova (18.09.2015)

- Novosti za ugostitelje (18.09.2015)

- Objavljen je novi pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (18.09.2015)

- Zapošljavanje osobe mlađe od 30 godina I prvi puta zaposlene osobe (16.09.2015)

- Obračun PDV-a kod privatnih iznajmljivača (16.09.2015)

- Osnivanje j.d.o.o-a (16.09.2015)

- Novine u stečaju prema novom stečajnom zakonu (15.09.2015)

- Mogu li dobiti naknadu od poslodavca za neiskorišteni godišnji odmor (15.09.2015)

- Može li radnik raskinuti ugovor o probnom radu prije njegova isteka (15.09.2015)

- Ograničenja u plaćanju i naplati gotovinom (15.09.2015)

- Reinvestiranje dobiti uz uvjet ulaganja u dugotrajnu imovinu (15.09.2015)

- Donesen je novi Zakon o računovodstvu (07.09.2015)

- Isplata dividendi i udjela u dobitku fizičkim osobama (07.09.2015)

- Utvrđivanje godišnjeg poreza na cestovna motorna vozila I plovila za pravne I fizičke osobe (31.08.2015)

- Novosti u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (31.08.2015)

- Predujam poreza na dohodak obrtnika u 2015. I podnošenje zahtjeva za izmjenom predujma (05.06.2015)

- Nova pravila o obavljanju poslova zaštite na radu kod poslodavca (05.06.2015)

- Nova isplatna lista place I naknade place od 1. srpnja 2015. godine (02.06.2015)

- Reinvestirana dobit I Obrazac JOPPD (22.04.2015)

- Nove evidencije o radnicima I radnom vremenu radnika (29.03.2015)

- Ugovor o radu sa zaposlenikom mlađim od 30 godina (29.03.2015)

- Mali porezni obveznici i ino-usluge (29.03.2015)

- Od 1. siječnja promjena roka za dostavu prijave o početku osiguranja(23.02.2015)

- Porezne novosti u 2015.(23.02.2015)

- Propisi koji stupaju na snagu 1. siječnja 2015.(23.02.2015)

- Korištenje prava na oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu(23.02.2015)

- Predaja financijskih izvještaja za 2014. u sustavu neprofitnog računovodstva u FINA(20.02.2015)

- Troškovi službenog putovanja – novo uređenje u JOPPD-u(20.02.2015)

- Novi račun za plaćanje općekorisne funkcije šuma(20.02.2015)

- Nova stopa zakonske zatezne kamate od 1. siječnja 2015.(20.02.2015)

2014.

- Nakon 1. siječnja 2015 moći će PDV obračunavati prema naplaćenim naknadama fizičke osobe-obrtnici te pravne osobe koje ostavruju promete koji nisu veći od 3.000.000,00 kn(04.12.2014)

- Novi način obračuna plaća od 1. siječnja 2015.(30.10.2014)

- Fiskalizacija – sve na jednom mjestu!(30.10.2014)

- Honorari – djelo, autorsko djelo i umjetničko djelo(30.10.2014)

- Paušalni obrti – sve što trebate znati prije nego se odlučite!(30.10.2014)

- Porezni tretman izuzimanja nekretnine iz obrta(30.10.2014)

- Mogu li poduzetnici dobiti zatezne kamate od Porezne uprave(30.10.2014)

- Ustanove i neprofitne organizacije(30.10.2014)

- Primici u naravi(30.10.2014)

- Prigodni darovi, promidžba i reprezentacija(30.10.2014)

- Pozajmice između povezanih društava - može li beskamatno(29.10.2014)

- Možemo li naplaćivati i plaćati u EUR-ima(29.10.2014)

- 3. stup mirovinskog osiguranja, da ili ne(29.10.2014)

- Mogu li se računi čuvati samo u okviru optičke arhive(29.10.2014)

- Osobni odbitak i porezna kartica(29.10.2014)

- Kako zaštititi podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu(29.10.2014)

- Plaćanje roba i usluga u gotovini(29.10.2014)

- Dopušteni manjak u trgovini(28.10.2014)

- Kako smanjiti predujmove poreza na dobit(28.10.2014)

- Službeni put - koji se troškovi mogu neoporezivo nadoknaditi(28.10.2014)

- Moramo li ispraviti pretporez kada primimo naknadni popust(28.10.2014)

- O novom zakonu o udrugama(28.10.2014)

- Volonterski džeparac(28.10.2014)

- Pozajmice u poduzetništvu(28.10.2014)

- Porezno dopušteni troškovi poduzetnika(28.10.2014)

- Jesu li donacije školstvu porezno priznati trošak(28.10.2014)

- Stipendije(28.10.2014)

- Vođenje popisa članova udruge(23.10.2014)

- Obveze poslodavaca,prema novom Zakonu,o zaštiti na radu(16.09.2014)

- Što je novo u novom Zakonu o radu(16.09.2014)

- Primici izuzeti od ovrhe nakon,izmjena Ovršnog zakona(16.09.2014)

- Službeni put osoba,izvan radnog odnosa(16.09.2014)

- Izračun naknade plaće radniku koji je zaposlen kod dva ili više poslodavca(16.09.2014)

- Privremeno ustupanje radnika u povezano društvo(16.09.2014)

- Ulazi li radni staž u Njemačkoj u ukupni radni staž zaposlenika(16.09.2014)

- Novi Zakon o radu(10.09.2014)

- Plaćeni i neplaćeni dopust radnika(05.09.2014)

- Predaja financijskih izvješća u sudski registar zbog reinvestiranja dobitka do kraja kolovoza(05.09.2014)

- Porezni tretman teško naplativih i nenaplativih potraživanja(05.09.2014)

- Priznaje li Zakon o radu usmeni dogovor poslodavca i radnika kod sklapanja ugovora o radu(05.09.2014)

- Oporezivanje slovenske mirovine u Hrvatskoj(05.09.2014)

- Kada nastupa zastara duga(05.09.2014)

- Izbor revizora(04.09.2014)

- Predaja financijskih izvješća u sudski registar zbog reinvestiranja dobitka do kraja kolovoza(29.08.2014)

- Što sve donosi novi Zakon o radu(29.08.2014)

- Probni rad prema novom Zakonu o radu(29.08.2014)

- Porezni položaj prometa nekretninama i novosti od 01. siječnja 2015(29.08.2014)

- Godišnji odmor radnika prema ZOR NN 93/14 od 07.08.2014(28.08.2014)

- Je li potrebno od poslodavca tražiti dopuštenje za obavljanje dodatnih poslova(28.08.2014)

- Što prema novom Zakonu o radu prekida, a što ne prekida tijek otkaznog roka(28.08.2014)

- Zajmovi između trgovačkog društva i člana društva (vlasnika) te zaposlenika(27.08.2014)

- Jesu li otpremnine zaštićene od ovrha(31.07.2014)

- Zastara računa za mobitel(31.07.2014)

- Kako do neisplaćene otpremnine(31.07.2014)

- Što ima prednost – ovrha ili administrativna zabrana za kredit(31.07.2014)

- Nepuno radno vrijeme i otkaz ugovora o radu(31.07.2014)

- VIES-Često postavljena pitanja(29.07.2014)

- Obračun PDV-a na usluge odvjetnika(29.07.2014)

- Kako poslodavac može isplatiti autorski honorar svojem djelatniku, a da ne prekrši porezne propise(29.07.2014)

- Spada li naknada za bolovanje u zaštićena primanja(29.07.2014)

- Prava strankinje s privremenim boravkom u slučaju trudnoće(29.07.2014)

- E-računi(29.07.2014)

- Promjene u ovršnom postupku od 1. rujna 2014.(29.07.2014)

- Pokretanje posla dostave pizza(28.07.2014)

- Otvaranje autopraonice u stambenoj četvrti(28.07.2014)

- Može li honorarni djelatnik (odnosno djelatnik na autorskom ugovoru) podnijeti zahtjev za ovrhom nad tvrtkom izdavačem budući da nisu isplatili honorare(28.07.2014)

- Kako izgleda j.d.o.o.(24.07.2014)

- Ispostavljanje računa kod donacije-Udruga(24.07.2014)

- Strana valuta kod blagajničkog maksimuma(24.07.2014)

- Staž osiguranja radnika kod komplikacija u trudnoći i rodiljnog dopusta(24.07.2014)

- Višak i manjak prihoda kod,neprofitnih organizacija(24.07.2014)

- Kada radnik ostvaruje pravo na puni godišnji odmor(23.07.2014)

- Novine u Zakonu o zaštiti na radu(23.07.2014)

- Novi Zakon o trgovini(23.07.2014)

- Predaja izvještaja - Neprofitne organizacije(22.07.2014)

- Upis kojim subjekt prestaje postojatiBrisanje društava iz sudskog registra(22.07.2014)

- Knjiga prigovora je obvezna(22.07.2014)

- Smije li račun izdati sin obrtnika koji nije zaposlen u obrtu(22.07.2014)

- Preknjiženja pogrešno i više uplaćenih javnih prihoda(21.07.2014)

- Što je domaća radinost i sporedno zanimanje(22.05.2014)

- Treba li trgovac donijeti interni akt za svaku prodavaonicu i zasebno i kome se interni akt treba dostaviti(21.05.2014)

- Što nakon promjena u registru Trgovačkog suda(21.05.2014)

- Zastara u poreznom postupku(20.05.2014)

- Odbitak pretporeza za motorna vozila(20.05.2014)

- Što propisuje novi Zakon o zaštiti potrošača

- Godišnji odmori u 2014.(19.05.2014)

- Razlike između zadužnice i bjanko zadužnice(15.05.2014)

- Računovodstveni i porezni tretman donacija (14.05.2014)

- zapošljavanje umirovljenika(30.04.2014)

- EORI sustav(30.04.2014)

- Naknada za umjetničko autorsko djelo(30.04.2014)

- Korištenje osobnog automobila u poslovne svrhe (30.04.2014)

- Novčana naknada za stručno osposobljavanje za rad i ubuduće 1.600 kuna(28.04.2014)

- Sporazumni raskid ugovora o radu(28.04.2014)

- Plaćanje obveznog doprinosa obrtničkim komorama u 2014. godini(28.04.2014)

- Računovodstveni gubitak ne znači nužno i porezni gubitak(28.04.2014)

- Otvaranje poduzeća(28.04.2014)

- Primate usluge iz inozemstva – saznajte da li ste dužni platiti porez po odbitku(28.04.2014)

- Prijenos obrta prema odredbama članka 37. Zakona o obrtu(28.04.2014)

- Izdavanje, sadržaj i čuvanje računa(31.03.2014)

- Potvrda o rezidentnosti(20.03.2014)

- Rad na pola radnog vremena (20.03.2014)

- Godišnji financijski izvještaji za 2013. godinu(19.03.2014)

- Prelazak obrtnika i s obrtima izjednačenih zanimanja sa sustava poreza na dohodak na sustav poreza na dobit(19.03.2014)

- Novi način podnošenja prijava na mirovinsko osiguranje od 1. siječnja 2014. (19.03.2014)

- Dorada robe u Sloveniji - INTRASTAT izvještaj (27.02.2014)

- Rad umirovljenika (27.02.2014)

- Zapošljavanje umirovljenika (27.02.2014)

2013.

- Novosti u Zakonu o obrtu(19.12.2013)

- Primjenjuje se od siječnja 2014.(19.12.2013)

- Paušalno oporezivanje,obrtničke djelatnosti(09.12.2013)

- Rok za prelazak na paušalno oporezivanje dohotka i novi Obrazac PO-SD (09.12.2013)

- Oporezivanje troškova reprezentacije i promidžbe od 01.07.2013.g. (06.12.2013)

- Konačni obračun plaće(28.11.2013)

- Obrazac JOPPD(21.11.2013)

- Rezervacija imena društva(21.11.2013)

- Oporezivanje dividendi i udjela u dobitku isplaćenih iz inozemstva s osvrtom na poreznu prijavu (20.11.2013)

- Podizanje novca sa žiro računa obrta (19.11.2013)

- Podsjetnik na godišnji obračun plaće (19.11.2013)

- Razlika između slobodnog zanimanja i obrta (12.11.2013)

- Koje su vrijedeće zatezne kamate (12.11.2013)

- Kupovina, prodaja i upotreba osobnog automobila(06.11.2013)

- Fiskalizacija računa za ulaznice(04.11.2013)

- Rokovi plaćanja, zatezne kamate i druge novine u postupku predstečajne nagodbe(30.10.2013)

- Obračun doprinosa kod stručnog osposobljavanja za rad(30.10.2013)

- Neoporezivi primitci iz proračuna i fondova EU (per diem)(30.10.2013)

- Evidencija kod povrata robe(30.10.2013)

- Porez po odbitku(30.10.2013)

- Izmijenjen je i dopunjen Zakon o porezu na dohodak(24.10.2013)

- Uvjeti za tuzemni prijenos porezne obveze (24.10.2013)

- JOPPD obrazac (24.10.2013)

- Što učiniti ako nise dobili ugovor o radu (24.10.2013)

- Novi pozivi na broj primatelja za obavezne doprinose i predjujam porezna na dohodak od 01.01.2014(usklađivanje za JOPPD)(02.10.2013)

- Uplata doprinosa za obvezna osiguranja za posloprimce čiji poslodavci imaju sjedište u ostalim zemljama članicama EU (02.10.2013)

- Obveznik HGK članarine i doprinosa (27.09.2013)

- Oslobođenje plaćanja članarine i doprinosa HGK (27.09.2013)

- Spomenička renta, članarina turističkoj zajednici, komorski doprinos te doprinos za šume (27.09.2013)

- Predujmovi nakon ulaska u EU (27.09.2013)

- Uvoz robe iz EU (27.09.2013)

- Postupanje s radnim knjižicama od 1. srpnja 2013.(26.09.2013)

- Ustavni sud donio Odluku o obustavi retroaktivnog oporezivanja dohotka od dividendi i udjela u dobiti(26.09.2013)

- Obveze polaznika i poslodavca kod stručnog osposobljavanja(26.09.2013)

- Bolovanje radi komplikacija u trudnoći (26.09.2013)

- R-Sm i ID obrazac kod zapošljavanja osoba bez zasnivanja radnog odnosa (25.09.2013)

- Usluge obrazovanja i PDV (25.09.2013)

- Novosti i bitna pitanja prekovremenog rada (24.09.2013)

- Novosti u načinu isplate dohotka (24.09.2013)

- Prekovremeni sati(23.09.2013)

- Osobni odbitak - neoporezivi dio dohotka (20.09.2013)

- Knjiga žalbe u ugostiteljstvu (19.09.2013)

- Limiti za studente(19.09.2013)

- PDV na usluge (putničke agencija)(19.09.2013)

- Isplata dnevnica u slučaju ovrhe(19.09.2013)

- PDV kod prodaje prijevoznog sredstva(19.09.2013)

- Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima u državama članicama Europske unije(18.09.2013)

- Rad umirovljenika u novom zakonu o radu(18.09.2013)

- Doprinosi koje plaća obrtnik(12.09.2013)

- Kamata na pozajmicu tvrtki(06.09.2013)

- Europska kartica zdravstvenog osiguranja i plaćanje posebnog doprinosa za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu(06.09.2013)

- Ovrha na naknadi plaće – novo izuzeće od ovrhe(06.09.2013)

- Novi način izračuna zateznih kamata(06.09.2013)

- Odredbama novog Zakona o PDV-u je promijenjeno pravo na priznavanje pretporeza po R-2 računima.(06.09.2013)

- Obračun plaće za rad nedjeljom i praznicima (06.09.2013)

- PDV na građevinske usluge(05.09.2013)

- Pravo na pretporez - R2(05.09.2013)

- OPG i gotovinski račun(05.09.2013)

- OPG-fiskalizacija(05.09.2013)

- Cesija - subjekt u blokadi (13.08.2013)

- Provjera valjanosti stranih PDV ID brojeva (13.08.2013)

- PDV na građevinske usluge(13.08.2013)

- Sadržaj - elementi računa nakon 1. srpnja 2013.(12.08.2013)

- Fiskalizacija-paragon knjiga(12.08.2013)

- PDV na odvjetničke usluge unutra EU(23.07.2013)

- "Pozor, bez računa se ne računa"(15.07.2013)

- Do 30. rujna poslodavac vam je dužan vratiti radnu knjižicu i precrtati sve nepopunjene rubrike(10.07.2013)

- Evo što se događa sa PDV-om nakon ulaska u EU!(09.07.2013)

- Upis i brisanje iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost(05.07.2013)

- Fiskalizacija - prodaja na tržnicama i otvorenim prostorima(27.06.2013)

- PDV nakon ulaska u EU – 3. dio – Mjesto oporezivanja usluga(27.06.2013)

- Vraćanje radne knjižice radniku(27.06.2013)

- Temeljni pojmovi novog Zakona o PDV-u(27.06.2013)

- Nagrade ne podliježu porezu na dohodak(20.06.2013)

- Pojednostavljenja kod isporuka dobara nakon ulaska u EU(14.06.2013)

- Datum u IRA knjizi(14.06.2013)

- Plaćanje poreza na dodanu vrijednost u EU(13.06.2013)

- Porezna pravila poslovanja u EU(13.06.2013)

- Promjene koje donosi novi Zakon o PDV-u u odnosu na sada važeći(06.06.2013)

- Promjena ugovora o radu(06.06.2013)

- Često postavljana pitanja (FAQ) na temu potvrđivanje PDV identifikacijskih brojeva u VIES-u (04.06.2013)

- Najčešće postavljena pitanja i odgovori o Obrtu(04.06.2013)

- Fiskalizacija za neprofitne organizacije(03.06.2013)

- Mjesto oporezivanja usluga prijevoza dobara(03.06.2013)

- Donacije (darovanja) i sponzorstva kao priznati trošak (28.05.2013)

- Ovo trebate znati o prodaji voća i povrća na štandovima uz ceste(28.05.2013)

- JOPDD obrazac – zamjena za 6 obrazaca koji se trenutno koriste(28.05.2013)

- Isplata dobiti vlasnicima od 01.07.2013.(28.05.2013)

- Račun za predujam(22.05.2013)

- Porez po odbitku(22.05.2013)

- Fiskalizacija - (ne radimo sa gotovinskim računima)(22.05.2013)

- Ovrha na plaću(20.05.2013)

- Regulacija putnih troškova ugovorom o radu(16.05.2013)

- Privremena obustava naplate poreza na isplate dividendi i udjela u dobiti(16.05.2013)

- Evidencija kompenzacije(16.05.2013)

- Fiskalizacija - prodaja na plaži(16.05.2013)

- PDV NAKON ULASKA U EUROPSKU UNIJU - 2.dio(09.05.2013)

- PDV NAKON ULASKA U EUROPSKU UNIJU(09.05.2013)

- Naknadu za bolovanje isplaćuje poslodavac(08.05.2013)

- Objavljena je nova svota minimalne plaće(08.05.2013)

- Uredba o visini minimalne plaće (08.05.2013)

- Stručna sprema nije osnova za izračun minimalne plaće(02.05.2013)

- Godišnja financijska i porezna izvješća – rok za predaju(18.04.2013)

- Odluka o unosu pozajmica u kapitalne pričuve(18.04.2013)

- Porez na dohodak od kapitala na udjele u dobitku(15.04.2013)

- Čuvanje djece postaje registrirana obrtnička djelatnost(12.04.2013)

- Porezni tretman kamata na pozajmice povezanih društava(12.04.2013)

- Druga i treća faza obveze fiskalizacije(05.04.2013)

- Numerička sljednost računa(05.04.2013)

- Novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost(05.04.2013)

- Evo što trebate znati o PDV-u nakon ulaska u EU(28.03.2013)

- Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima(21.03.2013)

- Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete(21.03.2013)

- Reinvestiranje dobiti kao porezna olakšica(21.03.2013)

- Podaci koje sadrži interni akt o poslovnom prostoru (18.03.2013)

- Posudba novca vlastitom obrtu (13.03.2013)

- Nema povećanja temeljnog kapitala iz reinvestiranog dobitka bez revizije (13.03.2013)

- Obveza revizije kod povećanja temeljnog kapitala zbog reinvestirane dobiti(13.03.2013)

- Važno o fiskalizaciji (07.03.2013)

- Kod prijave poreza na dohodak pripazite na ove stvari! (28.02.2013)

- Oporezivanje inozemnih mirovina (28.02.2013)

- Predaja godišnjih financijskih izvještaja(29.01.2013)

2012.

Najčešća pitanja vezana za JDOO (jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću) 07.11.2012.

2011.

2010.

2009.

pitanja_3.jpg


pitanja_i_odgovori.txt · Last modified: 2020/10/21 00:33 by gasparovic