User Tools

Site Tools


obrasci

Obrasci za poreznu upravu

obrasci_125345.jpg

Prijava pravne osobe

Prijava obrta ili samostalne djelatnosti

  • RPO obrazac, prijava u registar poreznih obveznika. (Koristi se uglavnom kod prijave obrta ili samostalne djelatnosti u poreznu upravu.)
  • P-PDV, prijava u registar obveznika PDV-a. (Prijava u PDV sustav često nije obvezna, nego je odluka prepuštena vama. Provjerite s vašim računovodstvom što vam je povoljnije.)
  • P-PDV-1, prijava u registar obveznika PDV-a. (Prijava u PDV sustav često nije obvezna, nego je odluka prepuštena vama. Provjerite s vašim računovodstvom što vam je povoljnije.)

Ostalo

* Odluka o povećanju temeljnog kapitala

Radni odnosi

Ugovori o radu

Raskid ugovora o radu

Ostalo

Mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Ove obrasce treba kupiti u Narodnim novinama, jer HZMO i HZZO prihvaćaju samo izvorne obrasce.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO): Prijave, odjave, promjene: M1P, M11P, M12P, M13P, M2P, M3P.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

hzzo.jpg

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO): Prijave, odjave, promjene: Tiskanica 1, Tiskanica 2.

* HZZO, Tiskanica 1, prijava/odjava/promjena za obveznika uplate doprinosa pravnoj osobi,fizčkoj osobi od 08/2014

* HZZO, Tiskanica 1, prijava/odjava/promjena za obveznika uplate doprinosa (prijava/odjava poslodavca).

* HZZO, Tiskanica 2, prijava/odjava/promjena za osiguranu osobu člana obitelji (član obitelji radnika od 08/2014

  • HZZO, Tiskanica 2, prijava/odjava/promjena za osiguranu osobu u obveznom zdravstvenom osiguranju (prijava/odjava radnika).
  • HZZO, Tiskanica 3, prijava/odjava/promjena za osiguranu osobu člana obitelji (član obitelji radnika).

Ostali obrasci

Obrasci za razne institucije

Interni obrasci za poslovanje tvrtke ili obrta

Obračuni i nalozi

Ostalo

Ugovori

Knjigovodstveni obrasci

Prijedlozi odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća i uporabi dobitka odnosno pokriću gubitka

Blok obrasci (paragoni)

Primjeri

obrasci.txt · Last modified: 2016/06/19 06:33 by gasparovic